Hoe opladen op basis van voorspellingen werkt

So geht prognosebasiertes Laden

Dankzij de SMA-functie “Opladen volgens voorspelling(of: Geprognotiseerd laden van de batterij (zo heet het in Sunny Portal)) kunnen zonnestroom-installateurs hogere zonnestroomopbrengsten genereren en tevens de levensduur van battterijen verlengen. Configureer dit in uw installatie via Sunny Portal aan de hand van onze checklist, zodat er in de toekomst geen waardevolle zonne-energie verloren gaat en tegelijkertijd de levensduur van uw toestellen wordt verlengd.

Laadt uw batterij ondanks fel zonlicht niet volledig op? Als u de SMA-functie “Opladen volgens voorspelling“ gebruikt, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Nu kunt u vertrouwen op het intelligent opladen en ontladen van de batterij. Het niet volledig opladen van de batterij maakt deel uit van deze intelligente oplaadfunctie en gebeurt met opzet. De Sunny Home Manager 2.0 regelt het automatisch laden en ontladen van energie in de batterij zodanig dat het systeem niet hoeft te worden beperkt. Het leert ook de verbruiksgewoonten van uw aangesloten huishoudelijke toestellen en koppelt deze op intelligente wijze aan de zonnestroom-opwekkingsvoorspelling met behulp van meteorologische gegevens op basis van locatie. Hierdoor weet de energiemanager altijd hoeveel energie er beschikbaar is wanneer en waar dat nodig is. Alle aangesloten (huishoudelijke) toestellen worden dan waar mogelijk voorzien van kostenbesparende en duurzame zonnestroom. U hoeft als eigenaar alleen maar achterover te leunen en te ontspannen. Opslagsystemen met SMA batterijomvormers en elektrische mobiliteitstoepassingen met de SMA EV Charger profiteren van dit intelligente regelgedrag.

Let op: Voor de instellingen voor opladen op basis van voorspellingen in Sunny Portal is het installatiewachtwoord vereist. Daarom moet uw installateur het systeem tijdens de inbedrijfstelling dienovereenkomstig configureren.

Checklist voor het opladen volgens voorspelling van de batterij met de Sunny Home Manager 2.0 in Sunny Portal

1. Locatie

Configuratie > Installatie-eigenschappen > Installatiegegevens

Om de verwachte zonnestroomopwekking te berekenen, is de exacte invoer van de installatielocatie (lengte- en breedtegraad) en de hoogte vereist.

Configuratie > Installatie-eigenschappen > Installatiegegevens

2. Stringconfiguratie

Configuratie > Installatie-eigenschappen > Stringconfiguratie

De configuratie van strings is van fundamenteel belang voor de juiste berekening van de zonnestroomvoorspelling (verwachte zonnestroom-opwekkingscurve). Dit is met name het geval bij variërende paneeloriëntatie en vormt dus de basis voor het plannen van de belasting.

Configuratie > Installatie-eigenschappen > Stringconfiguratie

Strings bewerken en aanmaken:

Strings bewerken en aanmaken:

 

Info: Zonnestroomsystemen met Tigo optimizers kunnen de functie “Op prognoses gebaseerd opladen van de batterij“ niet gebruiken.

Bij integratie van Tigo optimizers in het Sunny Portal systeem kan de oplaadfunctie op basis van voorspellingen niet worden gebruikt. Als u toch van plan bent deze functie te gebruiken, raden we u aan de Tigo optimizers via de Tigo SMART-webportal/app te bewaken en deze niet rechtstreeks in het Sunny Portal systeem te integreren.

3. Parameters

Configuratie > Installatie-eigenschappen > Parameters

De invoer van het voor het zonnestroomsysteem geldende teruglevertarief en, indien van toepassing, een eigen verbruikstarief is fundamenteel om ervoor te zorgen dat de Sunny Home Manager 2.0 correct en in overeenstemming met het optimalisatiedoel van de geselecteerde verbruiker (ecologisch/economisch) kan plannen.

Achtergrond: De optimalisatie van de Sunny Home Manager 2.0 vindt uitsluitend plaats op basis van prijstabellen (ook met een ecologische optimalisatiedoelstelling). Als het teruglevertarief niet is aangegeven, kan de bijbehorende planning niet plaatsvinden.

Let op: Alléén in Duitsland is de ‘Vergoeding van eigen verbruik’ relevant, en dan alleen voor systemen die tussen 1 januari 2009 en 1 april 2012 in gebruik zijn genomen. Voor alle andere systemen kost eigen verbruik € 0 en moet deze waarde dus op nul blijven. De invoer van de individuele elektriciteitsproductiekosten of de huidige elektriciteitsprijs van de elektriciteitsleverancier wordt hier niet bedoeld en leidt tot onjuiste prijsberekeningen en dus tot een verkeerde planning.

Parameters

Als de lokale netbeheerder een beperking van de teruglevering van actief vermogen verlangt, moet dit hier worden gespecificeerd (bijv. de 60%-regeling voor wie een premie van de Vlaamse Overheid heeft ontvangen voor een batterijsysteem). De Sunny Home Manager 2.0 gebruikt deze informatie voor opladen volgens voorspelling om te voorkomen dat het systeem in tijden van hoge opwekking wordt beperkt en om zoveel mogelijk zelf opgewekte zonne-energie te gebruiken.

Let op: Zorg ervoor dat de parameter ‘Bedrijfsmodus werkelijk vermogen’ is ingesteld op ”Begrenz. P d. inst. best.” voor alle omvormers.

 

De invoer van het huidige stroomtarief van de geselecteerde elektriciteitsleverancier biedt een basis voor een correcte planning conform de optimalisatiedoelstelling. Naast het vaste tarief kunnen ook variabele elektriciteitsprijzen (bijvoorbeeld piek-/dalstroomtarieven) worden geconfigureerd.

Stroomtarief

 

Voor elke installatie moet een ecologische (maximalisatie van het eigen zonnestroomverbruik) of een economische (minimalisering van de energiekosten) optimalisatiedoelstelling worden gekozen. Afhankelijk van de situatie (bijv. zonnestroom-teruglevertarief, inkoopkosten elektriciteit), kan de planning van de Sunny Home Manager sterk variëren.

Optimalisatiedoel

4. Laadbalans en controle

Verbruikerbalans en -besturing > Configuratie> Eigenschappen verbruiker

Verbruikerbalans en -besturing > Configuratie> Eigenschappen verbruiker

 

Verbruikerbalans en -besturing > Configuratie> Eigenschappen verbruiker

De prioriteit van een ‘optioneel apparaat’ bepaalt in welke volgorde de Sunny Home Manager 2.0 rekening houdt met de afzonderlijke toestellen.‘Optionele apparaten’ zijn toestellen of toepassingen waarvan de bediening niet absoluut noodzakelijk is (bijv. het gebruik van een wasmachine). Dit in tegenstelling tot noodzakelijke toestellen, waarvan de werking verplicht is, zelfs als extra netvoeding nodig kan zijn in het geval van een lage zonne-energievoorziening (bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat een elektrisch voertuig klaar is voor gebruik).
De schuifregelaar is relevant voor de planning van optionele toestellen en geeft aan welk minimumaandeel zonnestroom of welke maximumkosten voor deze toestellen worden geaccepteerd. De Sunny Home Manager 2.0 plant alleen optionele toestellen als hij ervoor kan zorgen dat het planningsdoel wordt gehaald. Als de schuifregelaar is ingesteld op 100% zonnestroom-opwekking, is het mogelijk dat, afhankelijk van de grootte van het systeem, optionele toestellen niet kunnen worden ingepland voor gebruik op bewolkte dagen, omdat een minimaal vermogen dat door het openbaar net wordt geleverd niet kan worden uitgesloten. De schuifregelaar is relevant voor de planning van toestellen en geeft aan welk minimaal aandeel van zonnestroom of welke maximale kosten voor deze toestellen worden geaccepteerd.

Aanbeveling: De prioriteit van toestellen met een laag vermogen (bijv. wasmachine en vaatwasser) moet lager zijn dan bijvoorbeeld de prioriteit van de SMA EV Charger.

Aanbeveling: Stel in op 95% zonnestroomopwekking en 5% netafname (afhankelijk van de grootte van de zonnestroominstallatie)

Let op: “Overtollige PV-energie” komt overeen met de ingeperkte zonnestroom (in het geval van een begrenzing van het actief vermogen, bijv. de 60%-regeling).

 

5. Batterij voorafgaand aan optionele verbruikers

Configuratie > Overzicht apparaten > Eigenschappen (Sunny Home Manager 2.0)

Configuratie > Overzicht apparaten > Eigenschappen (Sunny Home Manager 2.0)

 

Configuratie > Overzicht apparaten > Eigenschappen (Sunny Home Manager 2.0)

Met voorspellend opladen van de batterijen, kunnen zonnestroomopbrengsten worden geoptimaliseerd door de noodzaak van inperking te vermijden. In het veld “Benodigde laadtoestand (SoC) voor op prognose gebaseerd laden:” kan een bepaald percentage van de batterij worden uitgesloten van deze beperking.

Let op: Vink het vakje voor ‘Geprognotiseerd laden van de batterij’ alleen aan als de ‘begrenzing van de teruglevering van werkelijk vermogen’ actief is.
Door het vakje “Lading van de batterij voor Kann-verbruikers:” aan te vinken, wordt ervoor gezorgd dat de batterij eerst wordt opgeladen voordat de Sunny Home Manager optionele toestellen, zoals de SMA EV Charger, in overweging neemt voor het gebruiken van zonnestroomoverschotten.

U wilt nu de batterij opladen op basis van voorspellingen?

Gedetailleerde informatie over deze functie en de voordelen van opladen op basis van voorspellingen vindt u in deze blogpost.

 

 

0 Reacties
Plaats een Reactie
Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>