Publicatiegegevens

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany

Telefon: +49 561 95 22-0
Telefax: +49 561 95 22-100

info@SMA.de
www.SMA.de

Raad van Bestuur:
Dr. ir. Jürgen Reinert (Chairman of the Managing Board)
Barbara Gregor

Aandeelhoudersvertegenwoordigers:
Dr. Erik Ehrentraut (voorzitter)
Kim Fausing (vicevoorzitter)
Roland Bent
Peter Drews
Alexa Hergenröther
Ilonka Nussbaumer

Werknemersvertegenwoordigers:
Oliver Dietzel
Johannes Häde
Heike Haigis
Yvonne Siebert
Dr. Matthias Victor
Hans-Dieter Werner

Registervoerende rechtbank:
Districtrechtbank Kassel, registratienummer: HRB 3972
Identificatienummer voor de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 27a van de Duitse wet op de belasting over de toegevoegde waarde: DE 113 085 954
WEEE-registratienr.: DE 95881150

Alle informatie op de websites van de SMA is auteursrechtelijk beschermd. Om het materiaal tegen betaling te kopiëren of te verwerken, te wijzigen en/of door te sturen is vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMA vereist. De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld om u persoonlijk te informeren en bevat geen bindende garanties of toezeggingen. Zowel technische als commerciële aspecten van de informatie (zoals prijzen) kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bindende toezeggingen doen wij alleen bij concrete aanvragen. Op grond van deze niet-bindende voorwaarden wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor de juistheid van de informatie.

Aansprakelijkheidsverklaring
Op de SMA-websites vindt u ook links naar andere websites, waarvan een deel niet door SMA maar door derden wordt beheerd. Deze links geven alleen bijkomende informatie. SMA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Deze externe websites kunnen ook auteursrechtelijk beschermd materiaal zijn. Het gebruik van de SMA-webpagina’s is uw eigen verantwoordelijkheid. SMA Solar Technology AG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites, in het bijzonder voor storingen in installaties, winstderving, verlies van informatie en gegevens of gevolgschade als gevolg van gebreken, tenzij SMA Solar Technology AG volgens de wet op de productaansprakelijkheid of in geval van opzet, grove nalatigheid, het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen of het niet nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen aansprakelijk kan worden gesteld. Een schadeloosstelling wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorspelbare schade die kenmerkend is voor de aard van de overeenkomst, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die de website helpt te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over het gebruik dat u van de website maakt (waaronder uw IP-adres) wordt verzonden naar Google in de Verenigde Staten en daar op servers opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit aan te maken voor website-exploitanten, en om andere diensten aan te bieden die verband houden met de activiteiten op de website en met het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit uw browser zo in te stellen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt dan voor de toekomst. Als reactie op het debat over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen wijzen wij erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, wat betekent dat alle IP-adressen slechts in verkorte vorm worden verwerkt om volledige anonimiteit te garanderen.

Foto’s:
fotocase.de